Kancelaria

Notariusz przy dokonywaniu czynności notarialnych zobowiązany jest czuwać nad należytym zabezpieczaniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w siedzibie Kancelarii. 

Jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności, może to zrobić również w innym miejscu.
Czynności notarialne dokonane przez notariusza mają charakter dokumentu urzędowego. Przeprowadza się je w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

Notariusz przybliży Państwu w sposób jasny i rzeczowy wyczerpujące informacje w zakresie dokumentów i danych niezbędnych do dokonania czynności notarialnych, wysokości taksy notarialnej, jak również wysokości podatków i opłat, których obowiązek pobrania spoczywa na notariuszu. Informacje oraz porady związane z czynnościami notarialnymi udzielane są przez notariusza bezpłatnie - zarówno w siedzibie Kancelarii, jak również telefonicznie i mailowo.

Notariusz Adam Bojko

Notariusz Adam Bojko ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Obronił pracę magisterską w temacie: "Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa za niezgodne z prawem działania władzy publicznej". 

W 2012 roku ukończył Studia Podyplomowe „MEDIATOR”, na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów we Wrocławiu, broniąc pracy dyplomowej w temacie: Komunikacja werbalna i niewerbalna w mediacjach. 
W latach 2013-2015 roku odbył aplikację notarialną we Wrocławiu. 
W 2015 roku był współautorem artykułu w miesięczniku Rejent numer 1/2015, pt. „Czy zmiana przepisów o świadectwach charakterystyki energetycznej przyniesienie oszczędności w surowcach energetycznych”. 
W 2016 roku notariusz Adam Bojko pracował w Kancelarii Notarialnej W.Myga, I.Frąszczak Spółce partnerskiej w Opolu. 
W 2017 roku notariusz Adam Bojko pracował jako zastępca notarialny w Kancelarii Notarialnej Barbary Winiarskiej w Brzegu. 
W 2018 roku notariusz Adam Bojko został powołany decyzją Ministra Sprawiedliwości na stanowisko notariusza i od lipca 2018 roku prowadzi Kancelarię Notarialną w Opolu, przy ul. Ozimskiej 2/1. 

Notariusz Adam Bojko zastępował notariuszy w Brzegu, Prudniku, Oławie, Krapkowicach i Miliczu.