Adam BojkoKancelaria Notarialna

OPŁATY I PODATKI

Za wykonywane czynności notariusze pobierają taksę notarialną na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększoną o podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki VAT.

Przy dokonywaniu określonych czynności notariusz zobowiązany jest pobrać gotówką i przekazać właściwym instytucjom państwowym następujące podatki i opłaty:
• opłatę sądową
• podatek od czynności cywilnoprawnych
• podatek od spadków i darowizn
• opłatę rejestracyjną w przypadku wpisu do Rejestru Spadkowego

Pobrane opłaty i podatki przekazywane są na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych.

 
W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną prosimy o kontakt osobisty, bądź – w przypadku czynności mniej zawiłych – telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Honorujemy płatność kartami płatniczymi Visa, MasterCard, Maestro oraz BLIK

– w zakresie opłat notarialnych wraz z podatkiem od towarów i usług, natomiast w przypadku chęci dokonywania płatności podatków i opłat sądowych kartą prosimy o wcześniejszy kontakt z Kancelarią.