Oświadczenie o przyjęciu/odrzuceniu spadku

Potrzebne dokumenty:

  1. Akt zgonu spadkodawcy,
  2. Testament (jeżeli został sporządzony).

Potrzebne Informacje:

  1. Dane osób odrzucających/przyjmujących spadek, tj. imię (imiona), nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania, nr PESEL, seria i nr dowodu osobistego lub paszportu wraz z datą ważności,
  2. Ostatnie miejsce zamieszkania i pobytu spadkodawcy,
  3. Informacje dotyczące pozostałych spadkobierców niestawających do aktu notarialnego, tj. imię (imiona), nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania,
  4. Nr telefonu/adres e-mail w przypadku ewentualnej potrzeby nawiązania kontaktu.