Pełnomocnictwo

Sporządzenie pełnomocnictwa jest niezbędne w przypadkach, gdy osoba nie ma możliwości by uczestniczyć w akcie notarialnym w danym terminie.

Potrzebne Informacje:

  1. Dane osoby udzielającej pełnomocnictwa (mocodawcy), tj. imię (imiona), nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania, nr PESEL, seria i nr dowodu osobistego lub paszportu wraz z datą ważności,
  2. Dane osoby, której jest udzielane pełnomocnictwo (pełnomocnika), tj. imię (imiona), nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania, nr PESEL, 
  3. Stan cywilny osoby udzielającej pełnomocnictwa (mocodawcy),
  4. Dokładne określenie zakresu pełnomocnictwa, w szczególności:
  • w przypadku nabycia/zbycia nieruchomości - opis nieruchomości wraz ze wskazaniem nr księgi wieczystej (o ile jest założona),
  • w przypadku nabycia/zbycia samochodu - opis samochodu (wraz z kopią dowodu rejestracyjnego samochodu),
  • w przypadku udzielenia pełnomocnictwa do rachunku bankowego wskazanie nr rachunku bankowego wraz z nazwą Banku,
  1. Nr telefonu/adres e-mail w przypadku ewentualnej potrzeby nawiązania kontaktu.