Umowy

UMOWA DOŻYWOCIA

Umowa dożywocia to umowa polegająca na tym, że właściciel nieruchomości przenosi na nabywcę nieruchomość w zamian za to, że nabywca zapewni dożywotnie utrzymanie na rzecz zbywcy nieruchomości (zgodnie z art. 908 Kodeksu Cywilnego). 

Umowa dożywocia musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności.

Potrzebne informacje i dokumenty do sporządzenia umowy dożywocia są takie same jak wymienione u Nas na stronie przy umowie sprzedaży (poza zaświadczeniem o tym, że nieruchomość jest położona na obszarze rewitalizacji - nie będziemy potrzebowali do tej umowy takiego dokumentu).

W przypadku gdyby chcieli Państwo uzyskać więcej informacji nt. powyższej umowy dożywocia zachęcamy serdecznie do kontaktu z Naszą Kancelarią - dochowamy wszelkich starań by rozwiać Państwa wątpliwości.

UMOWA O PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO

Podziału majątku wspólnego można dokonać przed Sądem, jak również przed notariuszem. Podziału majątku wspólnego można dokonać dopiero po ustaniu wspólności ustawowej (przez orzeczenie separacji, rozwodu czy też przez sporządzenie rozdzielności majątkowej)

To w gestii małżonków należy by się porozumieć co do sposobu podziału majątku. Jeżeli małżonkowie będą zgodni co do sposobu podziału majątku wspólnego to mogą go dokonać przy pomocy notariusza.

W przypadku, gdy małżonkowie nie będą zgodni co do sposobu podziału majątku wspólnego to pozostaje już jedynie postępowanie sądowe. 

W przypadku gdyby chcieli Państwo uzyskać więcej informacji nt. powyższej umowy dożywocia zachęcamy serdecznie do kontaktu z Naszą Kancelarią - dochowamy wszelkich starań by rozwiać Państwa wątpliwości.